fbpx
11 · 11 · 2022

We are looking for an intern (in Danish)

Dansk Kulturinstitut søger praktikant til Den Ny Demokratifond og aktiviteter i Østersøregionen.

 

Er du interesseret i, hvordan arbejdet med kultur kan bidrage til demokratisk og bæredygtig udvikling? Har du en særlig interesse for lande som Belarus, Georgien og Ukraine?  Og ønsker du at komme helt tæt på implementeringen af et af Danmarks mest ambitiøse og nyskabende udenrigspolitiske initiativer? Så er det dig, vi søger, som vores praktikant i foråret 2023!

 

Dansk Kulturinstitut leder konsortiet bag Den Ny Demokratifond (NDF). Derfor søger vi nu en praktikant, som har lyst til at komme helt tæt på koordineringen af fondens aktiviteter, monitorering af resultater samt løbende drift og kommunikationsopgaver. Vi er et lille fasttømret team, der prioriterer samarbejde og gensidig sparring højt.

 

Arbejdspladsen er på Dansk Kulturinstituts hovedkontor i København, hvor du vil komme til at arbejde tæt sammen med både vores seniorrådgiver for strategiudvikling og vores projektkoordinator for Den Ny Demokratifond. Du vil også tage del i arbejdsopgaver i forbindelse med Dansk Kulturinstituts udvikling af andre større, strategiske programmer, herunder i Ukraine – eksempelvis Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus i Kyiv og vores aktiviteter i Østersøregionen – eksempelvis et nyt regional program i 6 lande for at fremme cirkulær økonomi og praksis i de kulturelle og kreative sektorer og erhverv.

Opgaver

Du vil komme til at løse en bred vifte af forskellige opgaver, blandt andet:

 • Støtte projektlederen i at gennemføre tværgående aktiviteter og events
 • Planlægning og gennemførelse af aktiviteter og arrangementer sammen med lokale partnere, både i Danmark og i EU’s østlige nabolande og evt. andre regioner
 • Støtte til kommunikationsmedarbejderne i formidlingen af fondens mål, resultater og nyhedshistorier på bl.a. sociale medier
 • Udarbejdelse af kontekstanalyser, menneskerettighedsanalyser og andre ad-hoc tematisk research (efter behov og interesse)
Dine kvalifikationer:
 • Du læser på en relevant videregående uddannelse f.eks. statskundskab, østeuropastudier, udviklingsstudier eller lign.
 • Du kommunikerer flydende på dansk og engelsk både i skrift og tale
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du har et godt overblik
 • Du besidder den alsidighed, det kræver at være en del af et international team

Det er en fordel, hvis du kan sige ja til noget af følgende – men det er ikke et krav:

 • Du har erfaring med projekter med flere partnere
 • Du er vant til at arbejde med store mængder af data
 • Du er interesseret i at lære mere om store udviklingsprogrammer, demokratisering, menneskerettigheder og NGO-arbejdet i den østlige naboskabsregion og det sydlige Kaukasus og generelt
Vilkår

Praktikken er som udgangspunkt seks måneder med start ca. 1. februar 2023. Praktikken er fleksibel, og vi tilrettelægger sammen, hvordan perioden skal se ud. Praktikken er ulønnet.

Du vil være tilknyttet både Den Ny Demokratifonds sekretariat og Dansk Kulturinstituts indsats i Østersøen. Din praktikvært vil være projektkoordinator Jane Evguenia Klementieva.

Hvad får du ud af praktikken?

Gennem en praktikperiode hos Den Ny Demokratifond og Dansk Kulturinstitut vil dine kompetencer for alvor blive bragt i spil i praksis. Du vil få stor indsigt i internationalt kultursamarbejde og et indgående indblik i arbejdsgangene i vores organisation og en berøringsflade med et stort netværk af aktører – fra udøvere af diverse kunstarter til NGO’er og offentlige myndigheder.

Vi lover, at dine seks måneder hos os vil blive alt andet end kedelige. Både fagligt og personligt vil du rykke dig og få værdifuld erfaring, som du kan bruge i dit fremtidige arbejdsliv.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektkoordinator for Den Ny Demokratifond Jane Evguenia Klementieva på tlf.: +45 5239 3806 eller mail: jk@danishculture.com eller seniorrådgiver Olaf Gerlach-Hansen på tlf.: +45 2360 8500 eller mail: ogh@danishculture.com

Sådan ansøger du

Send en motiveret ansøgning, CV og evt. dokumentation for uddannelse til Jane Evguenia Klementieva på jk@danishculture.com – senest 28. november 2022.
Vi opfordrer alle uanset personlig og faglig baggrund til at ansøge.

Om Den Ny Demokratifond

Den Ny Demokratifond er et initiativ støttet af Udenrigsministeriet, der arbejder for at støtte og styrke civilsamfund og demokratisk dialog og udvikling i EU’s østlige nabolande: Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine.

Fonden er oprettet af Udenrigsministeriet i 2020 og drives af et konsortium, der tæller 3F, Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd, International Media Support og Dansk Kulturinstitut (som er lead partner). Fonden arbejder indenfor områderne kultur, medier, ungdom, arbejdsmarked, køn, ligestilling og miljø/klima.

Læs mere om Den Ny Demokratifond her.

Om Dansk Kulturinstitut

Dansk Kulturinstitut har siden 1940 arbejdet internationalt med udvikling af kultur- og samfundsrelaterede projekter. Via kunst og kultur ønsker vi at fremme interkulturel dialog og forståelse på tværs af grænser. Det er vores vision at vise, at udveksling af kunst, kultur og viden kan bidrage til håndteringen af globale udfordringer og være med til at styrke FN’s Verdensmål. Vi har afdelinger i bl.a. Brasilien, Kina, Letland, og Tyrkiet (med base i København), et ungdomshus i Ukraine og aktiviteter i EU’s østlige nabolande via Den Ny Demokratifond. Læs mere på Dansk Kulturinstituts hjemmeside eller følg os på Facebook, Instagram eller LinkedIn.

Sign up for our newsletter
Sign up